< >

Jugoslawien / Kroatien / Dubrovnik

Markttag in Gruž in Dubrovnik, Kroatien, Jugoslawien 1970er Jahre. Market day in Gruž in Dubrovnik, Croatia, Yugoslavia 1970s.

Terms of use

-