< >

Greta Garbo

Szenenfoto mit Greta Garbo aus einem Kinofilm.